ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Centrs

Iniciatīva “Kreatīvais tīkls ZIEMEĻI” ir atbilde šī brīža nestabilajai situācijai pasaulē, kura pieprasa nemitīgas un straujas pārmaiņas mākslas un kultūras sektorā un jaunus risinājumus ilgtspējīgākas nākotnes nodrošināšanai. Arī laikmetīgo mediju mākslinieki, kuri pēdējo gadu laikā ir attīstījuši un paplašinājuši savu interešu lauku krietni ārpus tā saukto “jauno mediju” robežām, šobrīd ir iesaistījušies ilgtspējas jautājumu risināšanā, aplūkojot tos no dažādām perspektīvām – sociālās, kultūras, ekoloģiskās un tehnoloģiskās. Mākslinieki šī projekta ietvaros tiks aicināti sadarboties ar zinātniekiem, lai kopīgi radītu “atjaunojamās nākotnes” vīzijas – diskutējot par Ziemeļu ūdens nākotni, ledus (ledāju) kušanas sekām, bioloģijas potenciālu enerģijas ražošanā nākotnē un komunikācijas tehnoloģijās, atvērtā koda pieeju un biomākslu u.c.

Tādējādi mākslas loma mūsdienās vairs nav autonoma joma, bet drīzāk zinātnisko, sociālo un tehnoloģisko transformāciju katalizators. Un tieši tāpēc pastāv šī steidzamā nepieciešamība rast jaunus veidus, kā mākslinieciskās inovācijas komunicēt plašākai publikai, kā izveidot saikni ar jaunām mērķauditorijām. Būtisks izaicinājums ir arī “pūļa” iesaistīšana, jo mūsdienās gandrīz ikviens (kā mēs to redzam gadījumā ar Web 2.0) vēlas un var būt radošs. Tāpēc integrēt mākslu un kultūru jaunās ekonomiski bāzētās radošās industrijās var būt visai sarežģīti: no vienas puses, māksla zaudē tās monopolstāvokli attiecībā uz radošumu, taču no otras puses, tāpat kā zinātne tā ietver sevī inovāciju potenciālu. Taču kopumā mēs ticam, ka māksla un kultūra var izmantot šo priekšrocību – nenovērtējamo radošuma un sadarbības (tīklošanās) pieredzi, lai kļūtu par jaunu jomu radošajā ekonomikā.

 

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)