ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Jaunumi

Ezra Antonio Kampelli “Strauta dieviete” (2018). Autora privātais arhīvs.

Projekts Risk Change ir veltīts 21. gadsimta migrācijas problēmām, kā arī sociālajām un kultūras izmaiņām ES un kaimiņvalstīs. Projekta mērķis ir izpētīt, radīt, apvienot, salīdzināt un izplatīt laikmetīgo starpdisciplīnu mākslu, kas mijiedarbojas ar zinātni, īpaši sociālajām un lietišķajām zinātnēm, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Projekta ietvaros tiek organizēta rezidenču programmu, kura uzņem jaunos māksliniekus un kuras tēma 2020.gadā ir “MIGRĀCIJA+EKOLOĢIJA”.

RIXC Risk Change rezidenču programma 2020.gadā ir paredzēta māksliniekiem, kas kritiski pēta tādus tematus kā migrācija un ekoloģija, apskatot tos no dažādām perspektīvām - eksperimentējot ar jaunajām tehnoloģijām, veidojot darbus mēdiju un kritiskās mākslas jomās, atklājot starpdisciplināro paņēmienu potenciālu, kas atrodas uz robežas starp zinātni un mākslu, kā arī sniedzot savu ieguldījumu jauna diskursa radīšanā "tehno-ekoloģiskajā" mākslā.

Ezra Antonio Kampelli “Idrasils, Pasaules ass” (2018). Autora privātais arhīvs.

 2020.gadā par RIXC Risk Change rezidenču programmas dalībnieku ir izvēlēts mākslinieks Ezra Antonio Kampelli (Ezra Antonio Campelli). Ezra Antonio Kampelli, zināms arī ar pseidonīmiem Ezra Jude un Antonio P. Campelli, ir starpdisciplinārs mākslinieks, kas darbojas Lielbritānijā, ASV un Itālijā un kura darbos tiek apskatītas tādas tēmas kā ekoloģija, antropocentrisms un eko-feminisms. Mākslinieks veido instalācijas, kas aktualizē ekoloģiskās krīzes problemātiku caur eko-feminisma perspektīvu, piedāvājot dažādus iespējamus un fantastiskus risinājumus ekoloģiskām problēmām, piemēram, farmācijas uzņēmumu monopolizēto piekļuvi hormoniem vai ūdens piesārņojumu, kas bieži atspougļo distopiskas nākotnes scenārijus. Viņš pēta cilvēka un dabas dualitāti, pielīdzinot to dzimumu pretnostatījumam, kas analoģiski nošķir dabu no kultūras.

Savos jaunākajos pētījumos Ezra Antonio Kampelli iedziļinās simbiotisko ainavu veidošanas un lauksaimniecības prakšu formulējumā. Mākslinieks pētī augus, kas dabīgi veido fitoandrogēnus un fitoestrogēnus (ekvivalenti testotsteronam un estrogēnam zīdītājos) un kā tos audzēt, kultivēt un ievākt izaudzēto ražu. Šo augu kultivēšanu un pētīšanu mākslinieks ir iecerējis kā līdzekli, kas dotu demokratizētu pieeju dzimuma maiņas hormoniem, kā arī pētījumu, kas dotu pieeju permakultūrai un attēlotu kā rūpēties par savu zemi tāpat kā tā rūpējas par mums. Šo pētījumu pamatā mākslinieks RIXC rezidencē plāno veikt performances, kultivēt šos augus un veidot radošās darbnīcas par urbāno lauksaimniecību un hidroponiku.

Ezra Antonio Kampelli “Strauta dieviete” (2018). Autora privātais arhīvs.

Jaunākajos darbos mākslinieks arī ir pievērsies ekoloģisko problēmu aktualizēšanai, izmantojot fantastiskus risinājumus un fantāzijas sižetus. 2018.gadā Ezra Kampelli ir izveidojis instalāciju “Strauta dieviete” (Creek Goddess, 2018) izmantojot aļģes, ūdeni, plastmasu, kosmētiku, zarus un audeklu, kas atspoguļo apokaliptisku nākotni un apvieno ekoloģiju, mūziku, eskatoloģiju un pasakas. Mākslinieka instalācija “Idrasils, Pasaules ass” (Yggdrasil, Axis Mundi, 2018) ir balstīta skandināvu mitoloģijā, simboliski atveidojot Idrasilu jeb pasaules koku. Pārstrādātas plastmasas caurules, kas ir piepildītas ar aļģēm demonstrē, kā augi funckionē kā “pasaules ass”, savienojot kopā arī citas dzīvības formas. Jaunākais mākslinieka darbs ir “Heliotropa Temza” (Heliotrope the Thames, 2019), kas ir digitāla kolāža, kurā ir attēlots iespējams risinājums ilgstošajai ūdens piesārņojuma problēmai Temzā. Kolāžā ir attēlota Temza ar violetām fototrofiskām baktērijām, kuras varētu izmantot, lai piesārņojumu upē pārveidotu tīrā ūdenī un ūdeņraža enerģijā.

Ezra Antonio Kampelli “Heliotropa Temza” (2019). Autora privātais arhīvs.

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)