ENG Presei Atbalstītāji Kontakti

Centrs

Projekts “GREEN Revisited: Encountering Emerging Naturecultures” (GREEN) analizē plaši pielietoto jēdzienu “zaļš”, kas simboliski tiek asociēts ar “dabisko”, cenšoties pierādīts, ka šādi virspusēji koncepti tiek pielietoti, lai simboliski maskētu pieaugošo tehnikas un tehnoloģiju ietekmi uz dabu un vidi. Projekta “GREEN” mērķis ir veidot jaunu Eiropas mediju mākslas un kultūras platformu kritiskām diskusijām, mākslinieciskām intervencēm un transkulturālam dialogam, kas apskata mūsu attiecības ar vidi un veido jaunus “dabas kultūras” diskursus, kas būtu spējīgi pārvarēt cilvēka un dabas dualitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķus, RIXC un citi projekta partneri veidos pasākumu programmu, kas norisināsies visā Eiropā:

1.Radošās darbnīcas

Visā Eiropā tiks organizēta dinamiska pasākumu programma, kuras ietvaros norisināsies radošās darbnīcas, rezidenču programma un publisko atkivitāšu programma, kas attīstītu projekta koncepciju, nodrošinātu māksliniecisko mobilitāti, kā arī atbalstītu māksliniecisko darbību, sadarbību un radošās darbnīcas.

2.Izstādes

Ar visu projekta dalībnieku aktīvu iesaisti organizatoriskajās aktivitātēs un apmaiņas programmās, projekts tiecas atbalstīt jaunu mākslas darbu radīšanu un nodrošināt starptautisku mākslas darbu cirkulāciju, kas sasniegtu plašāku publiku.

3.Konferences

Lielāka mēroga pasākumi, kā, piemēram, konferences, kurās tiksies vairāku jomu speciālisti, norisināsies ar mērķi sasniegt jaunas auditorijas un atklāt jaunu “dabas kultūras” paradigmu, kas spētu pārvarēt vēsturiski izveidojušos plaisu starp dabu un kultūru.

 

Partneri: RIXC (Latvija), Baltan Laboratories (Nīderlande), Emmetrop (Francija), Oslo MET (Norvēģija), Zavod Projekt Atol (Slovēnija), Media Lab of Aalto University (Somija), Liepaja University (Latvija).

KONTAKTI

rixc@rixc.org

+371 67228478 (birojs)

+371 26546776 (Rasa Šmite)